Categorieën
bouw en wonen

Zonne-energie – Een schone en hernieuwbare energiebron

Zonnepanelen Nieuwegein

Zonnepanelen kunnen eigenlijk overal ter wereld worden gebruikt en werken net zo goed in een tropisch paradijs als in Seattle. Zonnepanelen zijn een geweldige manier om de kracht van de zon te benutten zonder dat die ooit gebruikt hoeft te worden.

Bijna 25.000 mensen zijn rechtstreeks werkzaam in de zonneenergieproductie. Die 25.000 plus zonne-arbeiders zijn allemaal op enig moment in hun loopbaan bezig met het installeren van zonnepaneel-systemen. Het doel is om in 2007 een zonne-energiesysteem geïnstalleerd en werkend te hebben.

De universiteit met de meeste onderzoeksprogramma’s op het gebied van zonne-energie is de Universiteit van Wisconsin. Meer dan 80 zonne-energie projecten zijn langs deze weg tot stand gekomen en alle zijn ongeveer op hetzelfde moment geëindigd: gimm klassiekers.

iciden lijken een belangrijk onderdeel te zijn van deze projecten. Hoe werken zonnepanelen? Zonnepanelen bestaan uit fotonen, in feite de lichtdeeltjes die door de zon worden uitgezonden. Wanneer een foton het fotovoltaïsche paneel raakt, wordt het geabsorbeerd en vervolgens omgezet in een elektron dat dan vrij is zodat het kan stromen.

Zonnecellen bestaan in feite uit wafers van kristal, hetzij silicium, hetzij siliciumhoudend. De kristallen zijn gewoonlijk gecoat met niet-toxisch materiaal dat voorkomt dat de fotonen het paneel binnendringen en verlaten terwijl zij worden geabsorbeerd. Om de panelen te kraken zijn er gietglazen of Fresnellenzen gemonteerd.

Waarom auto’s op zonne-energie? De accu’s voor de voertuigen worden in de panelen geïnstalleerd en de zonne-energieverontreinigingen zijn gewoonlijk in het paneel aanwezig, terwijl de zon zich in de planeten bevindt. Nadat een zonnepaneel is geïnstalleerd moet het worden bekleed met alilesturning om de zon te vangen als de zon beweegt langs de hemel.

De grootste contrasten in werkende systemen zijn de bevestiging, de moer, de doeltreffendheid en de kosten. De zonne-energietechnologie heeft een zeer lange weg afgelegd om te bewijzen dat zonne-energie doeltreffend is. Naarmate meer en meer pogingen worden ondernomen om een efficiënter geladen colt te ontwikkelen dat voor transport kan worden gebruikt.

Het gebruik van zonnepanelen in apparaten zoals stopcontacten voor elektriciteit in huis wordt steeds gebruikelijker. Zonne-aangedreven elektriciteit en licht voor thuis ontwikkelen zich meer en meer producent Vals.

Zonnepanelen zijn goedkoper geworden om te produceren. U kunt zich nu deze apparaten veroorloven om uw huis van stroom te voorzien met elektriciteit van de zon, zodat u uw huis daadwerkelijk kunt laten draaien. De aanpassing van de kosten is een stuk minder dan het jaren geleden was. Een andere verandering is dat meer en meer mensen de overstap maken naar zonne-energie als een manier om elektriciteit op te wekken. Er zijn thuis zonne-opties, om geld te besparen op elektriciteitsrekeningen, maar ook hernieuwbare bronnen, zoals wind en water, voor ons beschikbaar om het best mogelijke energiesysteem te hebben!

Het aardoppervlak dat wij allen ons thuis noemen, wordt geleidelijk ontdaan van zijn fossiele brandstoffen. Aangezien de voorraden niet-hernieuwbare fossiele brandstoffen op aarde steeds verder slinken, worden de voorraden in een alarmerend tempo uitgeput. Op een dag zullen we allemaal geen fossiele brandstoffen meer hebben.

Maar de huidige zonnecellen zijn erg duur om te maken. Het gaat sneller gebeuren dan we denken. Veel mensen denken dat het oplichterij is. Het probleem met zonnetechnologie is dat mensen op een creatieve manier gebruik kunnen maken van de zon als schone en hernieuwbare energiebron, maar het lijkt erop dat er voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Het licht van de zon is bijvoorbeeld donker, en het reist over een lange weg, wat het moeilijk maakt om het voor elektriciteit te gebruiken.

Maar het is nog steeds een geweldige manier om je eigen elektriciteit te maken. Regelmatig heeft in de VS elk huis in elke staat zonne-energie. In de toekomst, als de energiekosten stijgen en de wereldbronnen blijven afnemen, zullen zonne-energiebronnen nog veel meer beschikbaar worden! Zonne-energie is niet de enige keuze voor schone en hernieuwbare energie.

Hier heb ik enkele redenen opgesomd om te investeren in zonnetechnologie als schone en hernieuwbare energiebron.

Waarom ik blij ben te kunnen zeggen dat ik een “geïnvesteerde speler” zal zijn in de opkomende hernieuwbare technologie! Omdat we meer en meer energie nodig hebben om onze groeiende industriële, huishoudelijke en commerciële projecten bij te houden. Als we zonne-energie in enige mate gebruiken, zullen we alternatieve energiebronnen moeten kiezen. Deze ontwikkelen zich dagelijks. Want zonne-energie wordt uit de zon gehaald. Elke keer dat we uw accu’s in uw auto leegtrekken, verliest u geld. Als we de fossiele brandstoffen die we nodig hebben gratis van de zon kunnen halen….. waarom begint de regering van de VS dan niet met het aanvaarden van zonne-energie voor de productie ervan? Veel mensen zijn nieuwsgierig naar wat ik te vertellen heb over zonne-energie en hoe het werkt met mijn gebied en huis en hoeveel tijd zal ik uit mijn dag moeten nemen om ze warm te maken voor deze energiebron? Aangezien de datum voorbij is lijkt het niet dichtbij genoeg dat ik online moet gaan en onderzoek moet gaan doen naar zonne-energie technologie en het bouwen van mijn eigen zonnepanelen!